top of page

Valentino Van’t hof van Goud  - 'Romie'
°08/08/2022

Wie is Romie?

Romie is een knappe afstammeling van Ava Van't Nielerdal, in combinatie met onze eigen Prince. Ze is een zeer energiek hondje waarmee we graag in '23 en '24 naar verschillende show's willen trekken. Al moeten we toegeven dat Romie nu al laat merken dat working haar mogelijks nóg beter afgaat. En in de verdere toekomst hopen we dat Romie ons, samen met een gepaste externe golden, een nieuwe reu schenkt voor de kennel. 

Stamboon
Vader: Prince Van Artesendal
Moeder: Trésor Ava Van't Nielerdal

bottom of page